بارکد،بارکدخوان

۱ خرداد ۱۳۹۸      
بارکد خوان

خدمات پشتیبانی و پس از فروش شرکت

شرکت رای دانا سیستم تهران به منظور کسب اطمینان مشتریان محترم ،خدماتی را برای این عزیزان در نظر گرفته است.بر این اساس کلیه تجهیزات،سخت افزار و نرم افزار های این شرکت به مدت یک سال گارنتی می باشد.همچنین پس پایان مدت گارانتی ،شرکت آمادگی کامل برای عقد قرار داد پشتیبانی نرم افزار را با مشتریان محترم و شرکت های مربوطه دارا می باشد.