بارکد،بارکدخوان

۱ خرداد ۱۳۹۸      
بارکد خوان

سخت افزار بارکد

به منظور اجرای سیستم های متنوع در زمینه بارکد،نیاز به سخت افزار های متناسب با آن نرم افزار ها می باشد.این سخت افزار های کاربردی و انواع و ویژگی های آن ها به تفصیل در ادامه شرح داده شده اند:

مشتریان محترم متناسب با وسعت کار خود و نوع سیستم  انتخابی می توانند سخت افزار و تجهیزات مناسب را تهیه کنند.مشاوران فنی شرکت رای دانا سیستم تهران  اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مشتریان قرار داده و آنها را در فرآیند انتخاب مساعدت و همراهی می کنند.