بارکد،بارکدخوان

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸      
بارکد خوان

دانلود نرم افزار باركد

 

رديف نام نرم افزار باركد توضيحات  
1 نرم افزار كنترل كامپيوتر از راه دور
2 نرم افزار ارتباط دستگاه پرتابل با كامپيوتر
3 نرم افزار تنظيمات dot net framework