بارکد،بارکدخوان

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸      
بارکد خوان

معرفی شرکت

شرکت مهندسی رای دانا سيستم تهران با همت جمعي از مهندسين و متخصصين زبده و توانمند در عرصه صنعت فناوری اطلاعات كشور، در زمينه خلق، توليد و ارائه نرم‌افزارهای كاربردي سفارش مشتري و عموماً مبتنی بر فناوری باركد و RFID ،  فعاليت مستمر می‌نمايد.ارائه نرم افزار های كاربردی منطبق بر فرايندهای عملياتی و در راستای اهداف و استرات‍ژي هاي تجاری سازمان ، خط مشي توليد نرم افزار های اين شركت ميباشد.شرکت رای دانا سيستم تهران مجموعه ای اســت که با هدف ارائه راه‌حل‌های نرم‌افزاری و توليد سيستم‌های مبتنی بر باركد در سال 1383تشکیــل گرديده اسـت و در حال حاضــر با سـرمايه انسـانی شـامل مشـاوران کارآزمـــــوده و دانش آموختگان زبده دانشــگاه‌های معتبر مشغـول به فعاليت مي‌باشد.ارائه دستگاه های بارکد ریدر ، اسکنر بارکد ، تجهیزات بارکد و نرم افزار بارکد به شما مشتریان عزیز از افتخارات ماست .