بارکد،بارکدخوان

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸      
بارکد خوان

تجهیزات سیستم فروشگاهی

تجهیزات سیستم فروشگاهی

برای پیاده سازی نرم افزار سیستم فروشگاهی نیاز به تجهیزاتی است که می توان به صندوق فروشگاهی و فیش پرینتر یا رسید پرینتر اشاره کرد.صندوق فروشگاهی یک کامپیوتر می باشد که برای ثبت اطلاعات کالا و تراکنش های مالی از آن استفاده می شود.فیش پرینتر یا رسید پرینتر نیز مکانیزمی کاملاً شبیه به چاپگر ها و پرینترهای معمولی دارد و برای چاپ رسید مشتری ،مشخصات و قیمت کالا از آن استفاده می شود.در ادامه به تقصیل به معرفی این تجهیزات پرداخته شده است: