بارکد،بارکدخوان

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸      
بارکد خوان

نرم افزار بسته بندی فرش مبتنی بر باركد

نرم افزار بسته بندی فرش مبتنی بر باركد شركت رای دانا ، قابل نصب و اجرا جهت تمامی كارخانجات تولید فرش می باشد.

در نرم افزار باركد ، تمام مشخصات بارز هر فرش مانند تاریخ تولید،نقشه فرش،درجه فرش،سایز،نوع ماشین و ... در سیستم ثبت می گردد. و به هر فرش یك سریال منحصربه فرد اختصاص میبابد كه به صورت باركد روی آن چسبانده می شود. سپس محصول نهایی (فرش) آماده ورود به انبار كارخانه جهت ثبت رسید انبار می باشد.

نرم افزار فرش بارکد، نرم افزار ریسندگی بارکد