بارکد،بارکدخوان

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸      
بارکد خوان

نرم افزار لیبلینگ و ردیابی تكمیل پارچه

سیستم لیبلینگ و ردیابی تكمیل پارچه مبتنی بر باركد مناسب برای كارخانجاتی میباشد كه پارچه خام را از مشتریان خود جهت تكمیل به سفارش می پذیرند. ابتدا در این نرم افزار ، تمامی پارچه های ورودی به كارخانه با مشخصات تحویل دهنده، تعداد طاقه ، وزن طاقه ، جنس پارچه و ... در سیستم ثبت می گردند.سپس سفارش مشتری جهت تكمیل اعم از درصد آهار، درصد نرم كن، رنگ پارچه و .... در نرم افزار تكمیل پارچه مبتنی بر باركد ثبت می گردد و پارچه ها وارد پروسه تكمیل میشوند. در این قسمت به هر پارچه یك سریال منحصر به فرد اختصاص می یابد كه به صورت باركد روی آن چسباده می شود. كه در حین پروسه تكمیل و هنگام ورود پارچه به ماشین های مختلف تكمیل توسط دستگاه پرتابل خوانده میشود و اطلاعات مربوط به هر ایستگاه كاری به كامپیوتر سرور انتقال می یابد.

نرم افزار تکمیل پارچه

در نهایت پارچه ها پس از تكمیل ، طاقه پیچی، وزن كشی و بسته بندی می گردند كه تمام اطلاعات آنها در نرم افزار بسته بندی و لیبلینگ پارچه وارد می گردد و روی هر محصول نهایی پارچه ، باركد مربوط به آن جهت پیگیری ها و ردیابی های بعدی چسبانده می شوذ.