بارکد،بارکدخوان

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸      
بارکد خوان

نرم افزار اتوماسیون فروش و انبار فروشگاهی

سیستم فروشگاهی، نرم افزار فروشگاهی

شركت رای دانا سیستم تهران جهت رفاه حال فروشندگان ، اقدام به ارائه پكیج سیستم فروشگاهی نموده است .سیستم فروشگاهی این شركت مشتمل بر بخش حسابداری،بخش انبار،یخش فروش و ارائه گزارشات مرتبط میباشد.