بارکد،بارکدخوان

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸      
بارکد خوان

نرم افزار انبار و فروش مبتنی بر باركد

نرم افزار انبار و فروش ، نرم افزار انبار و فروش بارکد

شركت رای دانا سیستم تهران با توجه به نیاز شركت هایی مانند شركت های بازرگانی و تولیدی كه امر واردات و صادرات را به عهده دارند اقدام به ارائه نرم افزار انبار و فروش مبتنی بر باركد نموده است.در این سیستم شركت رای دانا سیستم ،ابتدا تمامی محصولات دارای یك شناسه منحصر به فرد میگردند كه به صورت باركد روی تك تك محصولات چسبانده میشود.سپس توسط دستگاه هند هلد این باركد قرائت شده و در نرم افزار  به عنوان رسید كالا ثبت میگردد.سپس مشتری (متقاضی كالا) میتواند در كنار فروشنده یا انباردار در سالن و محوطه فروش یا انبار از تك تك محصولات دیدن نماید و به طور لحظه ای  از قیمت و تعداد تمامی محصولات موجود توسط  دستگاه هند هلد (PDA) آگاهی یابد،همزمان درخواست كالای خود را ارائه دهد و فروشنده (انباردار) توسط دستگاه هند هلد به صورت ONLINE پیش فاكتور و فاكتور فروش صادر نماید و در كمال دقت و نظم و با كمترین زمان ممكن تنها با مراجعه به دستگاه PC  كه نرم افزار انبار و فروش مبتنی بر باركد روی آن نصب میباشد فاكتور ثبت شده  و ارسال شده از دستگاه هند هلد  چاپ گرفته شده و به مشتری ارائه میگردد. همچنین در این سیستم باركد پس از ثبت فاكتور فروش به طور همزمان كاهش موجودی در سیستم انبار صورت میپذیرد.

نكته: عموما در شركت های بازرگانی وتولیدی حجم و تنوع وسیعی از كالا ها در انبار وجود دارد كه با استفاده از نرم افزار انبار و فروش باركدی شركت رای دانا سیستم تهران میتوان در هر لحظه از آمار و قیمت دقیق كالاهای موجود در انبار تنها توسط دستگاه هندهلد كه به صورت ONLINE  با سیستم مركزی ارتباط دارد،اطلاع حاصل نمود. و همچنین به دلیل ارتباط بین سیستم انبار و فروش، ورود و خروج كالا به طور همزمان در هر دو سیستم تاثیر می گذارد كه این امر باعث كاهش اتلاف وقت كاربر میگردد.