بارکد،بارکدخوان

۱ خرداد ۱۳۹۸      
بارکد خوان

فیش و رسید پرینتر

فیش پرینتر و رسید پرینتر ساختاری کاملاً شبیه پرینتر یا چاپگر های دیگر دارد.مکانیزم کار فیش پرینتر حرارتی مستقیم یا DT یا Direct Thermal است.از رسید پرینتر برای چاپ انواع اطلاعات و بارکد بر روی کاغذ حرارتی استفاده می شود.در رسید پرینتر یا فیش پرینتر به دلیل استفاده از کاغذ حرارتی و مکانیزم حرارتی مستقیم دیگر نیازی به بهره گیری از ریبون نمی باشد.

Beiyang BTP 2002-NP   Bixolon SRP-350 plus
فیش و رسید پرینتر              فیش پرینتر