بارکد،بارکدخوان

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸      
بارکد خوان

چشم انداز شركت

 شركت رای دانا سيستم تهران، به عنوان گروه مشاورين تكنولوژی اطلاعات( IT (،به طور تخصصي و حرفه اي در تهيه و ارائه راهكارهای جامع نرم افزاری كسب و كار مبتنی بر باركد، برای بنگاه های تجاری در ايران فعاليت می نمايد . 

مزاياي رقابتی

         ·            بكار گيری تكنولوژی باركد

         ·            بكار گيری متدولوژیRUP در توليد نرم افزار

         ·            توجه به سرمايه انسانی به عنوان يكي از اركان توسعه پايدار در جهان كسب و كار امروز

         ·            ارائه محصولی كاملا منطبق با نياز مشتری

         ·            حذف سيستم گردش كاغذی اطلاعات

         ·            نگرش يكپارچه در طراحی و ايجاد سيستم ها

         ·            همكاری با مشاورين متخصص

         ·            ايجاد يك رابطه"برنده-برنده"با مشتری

رسالت سازمانی

    رسالت ما كمك در افزایش بهره وری كارخانجات از طریق ارائه راه حل های نرم افزاری  كسب و كار برای آن هاست؛ و ضمن الگو گرفتن از شركت های سر آمد در این زمینه در دنیا و با استفاده از دستاوردهای نوین دانش تكنولوژی اطلاعات IT )) و تلفیق مبانی مهندسی صنایع، نرم افزار و سخت افزار، به صورتی كاملا كاربردی، به ارائه خدمت می پردازیم.  دامنه خدمات ما از شناخت و ارزیابی سیستماتیك بنگاه های تجاری و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود آن ها تا اجرا و پیاده سازی كامل راه حل های نرم افزاری و یكپارچه سازی سیستم های گسترش یافته است. مجموعه این خدمات به حل مشكلات زیر ساختاری سازمان های تجاری و مدیریت آن ها در روابط مشتری می انجامد. هدف ما جلب اعتماد مشتریان است و در این راستا با نشان دادن انعطاف لازم، توانایی های خود را با نیازها و اهداف آن ها همسو كرده ،دانش و تجارب خود را با آن ها  تسهیم نموده و سازگاری بسیاری با آن ها خواهیم داشت. بازار ما را كارخا نجاتی كه نگران سطح فعلی بهره وری خود هستند و نیز شركت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار كشور تشكیل می دهند.

    باورما بر این است كه یافته ها و دانش ما از فعلیت صنعت كشور و بخصوص مقوله مدیریت منابع انسانی در صنایع داخلی (به عنوان یكی ار مهم ترین اركان مدیریت تغییر)از كیفیت و كمیتی بر خوردار است كه لزوم برتری و موفقیت ما را در پیاده سازی اینگونه سیستم ها نسبت به مجریان بنام و موفق خارجی مهیا ساخته. توجه به كیفیت در هر آنچه كه انجام می دهیم ؛ مشتری مداری و تاكید بر حفظ رابطه "برنده- برنده " و تلاش روز افزون و خستگی نا پذیر در جلب و حفظ مشتریان ؛ ارتقاء تعهد، انگیزش و توان تخصصی كار كنان و جلب مشاركت آن ها در امور شركت ؛ تشویق خلاقیت و نوآوری و استفاده از نیروی انسانی كار آمد در جهت بهره وری فعالیت های  شركت ، در زمره ی ارزش های اساسی ما و مبنای محكمی برای مزیت رقابتی شركت ما هستند.

هدف ما به عنوان شركتی كه دارای مسئولیت اجتماعی است، افزایش سود آوری كلیه ذینفعان ، مشتریان  سهام داران ، كاركنان و مجموعه آحاد كشور ایران می باشد

فعالیت ها

  نیازسازمان ها به تغییر در روش كسب و كارشان كه بنا بر لزوم افزایش بهره وری و ورود به بازار تجارت جهانی و همگون شدن با فن آوری روز بوجود آمده است ، ما را بر آن داشته تا با عرضه خدمات مشاوره و محصولات نرم افزاری خود، كمك مؤثری در پویا نمودن روش كسب و كار شركت ها ارائه نموده وآن ها را قادر سازیم با انعطاف لازم پاسخگوی نیازهای متنوع بازارهای امروز و فردای خود باشند.

امروزه سازمان ها در راستای تقویت توانایی خود در جمع آوری اطلاعات بازار و تجزیه و تحلیل آن با چالش بزرگی مواجه هستند و می بایست از راهبرد های چند وجهی كه در جهت اهدافشان تنظیم شده برای توسعه بازار، حفظ مشتریان و افزایش كارایی خود استفاده كنند. اجرای این راهبرد ها كه ایجاد كننده ی زنجیره ی ارزشی از تامین كنندگان و مشتریان و مصرف كنندگان نهایی آن ها است ، مستلزم به كارگیری فن آوری اطلاعات (IT  ) و استفاده از راهبرد های نرم افزاری است.

گروه مشاورین  رای دانا سیستم تهران دست در دست مشتریان خود اقدام به شناخت و ارزیابی سازمان مشتری می نماید. گستره این ارزیابی تحت عناوین راهبردها ، منابع انسانی،  فرآیند ها و فن آوری زمینه ساز شروع بازنگری راهبردها ، مهندسی مجدد فرآیندها و ایجاد تغییرات در نحوه انجام كسب و كار سازمان خواهد شد.