بارکد،بارکدخوان

۱ خرداد ۱۳۹۸      
بارکد خوان

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش بخش اعظم کیفیت محصول را شامل می گردد
محور های اصلی خدمات پس از فروش عبارتند از :
حمل، انبارش و نصب محصول
نگهداری و تعمیرات
پایان عمر و عمر دهی مجدد برای محصولات قابل بازیابی
محورهای فرعی (پشتیبان) عبارتند از :
  • آموزش
  • گردآوری مستندات و Documentatin
  • سیستم پاسخگویی به مشتریان و رسیدگی به شکایات (Voice Of Custumers)
خدمات پس از فروش

که وجود یک انبار داده (Data Base) برای تمام محورها و به منظور ثبت، تلخیص، تحلیل و بازخورگیری از داده ها برای استفاده در تولید، طراحی و توسعه محصول (R&D) و مالی (به منظور تامین منابع مالی در دوره گارانتی) و ... لازم و ضروری است.

در اين راستا شركت راي دانا سيستم اعلام ميدارد كه تمامي محصولات اين شركت داراي هفت سال خدمات پس از فروش ميباشند .