بارکد،بارکدخوان

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸      
بارکد خوان

نرم افزار انبار قطعات مبتنی بر باركد

نرم افزار ردیابی قطعات مبتنی بر بارکد،نرم افزار ردیابی

هدف از تشكیل وایجاد انبارها چه در سازمانهای دولتی و چه در بخش خصوصی، تامین و نگهداری كالاهای مورد نیاز سازمان است.
وظایف انبارها به شرح زیر است:

  •      برنامه ریزی و مراقبت برای حفظ مقدار موجودی هر یك از كالاهای مورد نیاز سازمان درحد مطلوب خود؛
  •     همكاری و مساعدت در خرید وتامین وتهیه كالاها ودریافت كالاهای خریداری شده؛
  •      نگهداری كالا در انبار به نحو صحیح وتسریع در امر تحویل با رعایت مقررات


   همانگونه كه میدانید درصد زیادی از سرمایه اکثر موسسات صنعتی را مواد اولیه،لوازم،وسایل یدکی  کالای ساخته و کالای نیم ساخته و نظایر آنها تشکیل می دهند که قسمت عمده سرمایه در گردش صرف تهیه اجناس و وسایل مذکور می گردد، لذا نگهداری و حفاظت دقیق از انها و برقراری یک سیستم صحیح اطلاعاتی برای موجودی بسیار ضروری است.از اینرو این شركت اقدام به ارائه نرم افزار انبار قطعات در جهت نیل به اهداف ذكر شده نموده است.در این نرم افزار  ابتدا تمامی قطعات موجود در انباربا ویژگیهای منحصر به فرد خود در سیستم ثبت میگردند.و هریك دارای یك شناسنامه گشته و به هر كدام از این قطعات یك باركد مجزا اختصاص می یابد كه روی پالت هر قطعه یا محل قرارگرفتن آن قطعه چسبانده میشود.(این نكته حائز اهمیت میباشد كه نمیتوان روی تمامی قطعات مانند میخ باركد چسباند به همین دلیل باركد را باید روی محل قرارگرفتن قطعات یا پالت چسباند.(
در هنگام ورود كالا كاربر میتواند پس از اسكن باركد قطعات مورد نظر ، تعداد مواد ورودی و طرف حساب انبار را روی دستگاه ثبت نماید(تاریخ و شماره رسیدتوسط دستگاه بطورخودكاردرج میگردد) .اجرای این عملیات توسط نرم افزاری كه از قبل روی دستگاه طراحی و نصب گردیده است به 2 حالت ONLINE  و OFLINE قابل اجرا میباشد كه در حالت دوم دستگاه (PDA)  اطلاعات را درحافظه خود ذخیره و سپس  به دستگاه PC منتقل مینماید.  در هنگام حواله كالا ابتدا باید باركد چسبانده شده روی محل های  استقرار  قطعات(قفسه ها) توسط دستگاه هند هلد(PDA) خوانده شده و سپس تعداد مواد خروجی و طرف حساب آن(خط تولید،ساختمان اداری و  ..) نیز مطابق درخواست كالا توسط انباردار در دستگاه ثبت گردد. این عملیات نیز  به دو شكل ONLINE  و OFLINE قابل اجرا میباشد.