بارکد،بارکدخوان

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸      
بارکد خوان

نرم افزار انبار محصول مبتنی بر باركد

باتوجه به لزوم استفاده از سریال کالا در انبارها جهت اطلاع از آمار دقیق كالاهای تولیدشده به تفكیك هر سریال كالا كه خود دارای شناسنامه ای مجزا از وزن،ابعاد،تاریخ تولید،اپراتور تولیدكننده،رنگ و ...میباشند شركت رای دانا سیستم تهران اقدام به ارائه نرم افزار انبار محصول مبتنی بر باركد نموده است.

رسید محصول در سیستم انبار :در این قسمت ، انبار دار ، بارکد تمامی محصولات را به صورت جداگانه توسط دستگاه موبایل کامپیوتر (PDA)اسکن نموده و تحویل میگیرد.سپس اطلاعات خوانده شده توسط دستگاه هندهلد( PDA) با اتصال یک کابل به رایانه انباردار منتقل میگردد.و سیستم این اطلاعات را به عنوان رسید انبار ثبت مینماید.

نکته:این امر میتواند مغایرت احتمالی بین آمار محصولات تولیدی توسط خط تولید و آمار محصولات دریافتی توسط انبار دار را کشف نماید.

حواله محصول در سیستم  انبار :انباردار مطابق سفارش و درخواست مشتری ،سریال کالاهایی که باید جهت ارسال به مشتری از انبار خارج گردد را توسط دستگاه هندهلد (PDA) میخواند و در برنامه انبار تخلیه میکند و بدین ترتیب حواله انبار صادر میگردد.


مزیت استفاده از این سیستم این است که کاربر میتواند در هرلحظه کاردکس یک محصول خاص و موجودی آن را مشاهده نماید و گزارشات مختلفی نیز به واحد مدیریت ارسال نماید.
مانند اینکه یک سریال خاص

  •     در چه زمانی تولید شده است
  •     درچه زمانی رسید شده است
  •     درچه زمانی حواله شده است


نرم افزار انبار مبتنی بر
بارکد در واقع نوعی ردیابی محصول پس از پروسه تکمیل را به کاربر سیستم نشان میدهد.